Strona główna

Wolne terminy

Zapisy

AKMARS sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, wpisana w KRS pod numerem 0000923703 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, REGON 520021420, NIP 5342643560.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Podejście

 

Bardzo wiele zależy również od podejścia do tego przedmiotu. Najczęściej przekonania wynosimy z domu. Czasami również zależą one od nauczyciela.

Matematyka to logiczne myślenie.

 

Logiczne myślenie to rodzaj myślenia używany m.in. podczas gry w szachy. Panują tam określone zasady tak jak w matematyce. Myślenie logiczne jest złożoną umiejętnością, wymagającą sprawnej uwagi, pamięci, opartą na inteligencji, ale także na wiedzy również z zakresu matematyki. Dlatego dzięki temu, że uczymy się na przykład działania wyrażeniach algebraicznych czy rozwiązywania równań.

Zauważyłam, że wśród uczniów matematyka może być trudna, również dlatego, że należy opanować przyjęte wcześniej reguły dotyczące stosowania określonych zasad. Na przykład gdy rozwiązujemy równanie, to należy zapisywać wszystko po kolei, bo w przeciwnym przypadku nie tylko możemy się pogubić w obliczeniach, ale również może się okazać, że prawidłowa kolejność działań została pominięta. Wtedy uzyskamy błędny wynik.

Podsumowanie

 

Podsumowując, żeby matematyka była o wiele łatwiejsza należy:

- opanować podstawy

- przerobić odpowiednio dużo przykładów z danego działu

- regularnie powtarzać opanowany materiał

- trzymać się reguł panujących w matematyce

- mieć pozytywne podejście. 😊

Praktyka czyni mistrza i powtarzanie też

 

Bardzo często zdarza się, że uczeń chce mieć mieć efekty tu i teraz. Najlepiej tuż po pierwszej korepetycji. Najlepiej by było nauczyć się raz i już na zawsze zapamiętać. Oczywiście zdarzają się takie zagadnienia, które każdy człowiek opanuje w bardzo krótkim czasie. Jednak z matematyką nie zawsze jest tak łatwo.

Matematyka to nie jedyna dziedzina, która wymaga powtarzania wiedzy. Żeby nauczyć się matematyki należy zrobić wiele przykładów. Można zauważyć pewien algorytm w zadaniach z danego działu, ale niestety nie wszystkie zadania da się zrobić poprzez wyuczony algorytm.

Zatem bardzo ważne jest, żeby regularnie robić powtórki nauczonego materiału.

Zrobienie powtórki materiału po upływie 24 godzin sprawia, że prawie 80% informacji pozostaje w pamięci. Kolejne przypomnienie materiału w ciągu 48 godzin od początkowego kształcenia to aż 85% zachowanych informacji. Dodatkowe powtórzenie materiału na trzeci dzień po nauce sprawi, że prawie całość zostanie zapamiętana.

Jeśli uważasz, że matematyka jest trudna, to tak będzie. A jeśli uważasz, że matematyka jest łatwa to właśnie tak będzie.

Prawie analogicznie do Henriego Forda – jeśli uważasz, że matematyka jest łatwa, to tak będzie, a jeśli uważasz, że matematyka nie jest łatwa, to zapisz się na korepetycje do dobrego korepetytora. Po kilku lekcjach okaże się, że matematyka ma sens i nie jest taka trudna jak się wydawało.

Podstawy są ważne

Czy dziecko najpierw uczy się biegać, a później raczkować?! Nie, należy zacząć od początku. Z matematyką jest podobnie. Najpierw należy nauczyć się podstaw, a dopiero później bardziej złożonych zagadnień. Podstawy takie jak: tabliczka mnożenia czy działania na ułamkach są kluczowe do zrozumienia trudniejszych tematów jak wyrażenia algebraiczne, równania czy zadania tekstowe. Gdy pominiemy podstawy to bardzo trudno jest zrozumieć bardziej zaawansowany materiał. Z doświadczenia wiem, że nie jest to nie możliwe, bo oczywiście można próbować nauczyć się algorytmu i mieć wrażenie, że się umie, ale gdy nie rozumiesz skąd wzięły się podstawowe rzeczy, to gdy trafi się trudniejszy przykład lub znacznie różniący się od wykonywanych do te pory, to może to być nawet nie możliwe, żeby rozwiązać takie zadanie. Zauważyłam, że uczniowie bardzo często zapominają o podstawach i od razu chcą się nauczyć trudniejszych, bardziej zaawansowanych zagadnień. Dlatego właśnie matematyka może wydawać się trudna, gdy zaczyna się od środka, a nie od początku.

A to ciekawe…

 

Badania wykazały, że powtarzanie danych informacji dwadzieścia razy w ciągu jednego dnia jest mniej skuteczne niż dokonanie powtórki dziesięć razy w ciągu tygodnia. A to dlatego, że mózg jest takim organem, który potrzebuje czasu, by wytworzyć synapsy i połączenia wokół nowych informacji. Ponadto szczególnie korzystne jest robienie powtórek krótko przed snem, ponieważ w jego trakcie mózg bardzo intensywnie pracuje, by przetworzyć informacje zdobyte w ciągu dnia.

Zatem matematyka nie będzie taka trudna, gdy będziemy się jej uczyć systematycznie oraz powtarzać opanowany materiał.

19 czerwca 2020

Dlaczego matematyka jest taka trudna?

Zauważyłam, że wśród wielu osób panuje przekonanie, że matematyka to najtrudniejszy z przedmiotów szkolnych. Dla mnie matematyka zawsze była moim ulubionym przedmiotem. Pamiętam, że zawsze zaczynałam od odrabiania pracy domowej właśnie z matematyki. Dziwię się, że tak wiele osób nie lubi tego przedmiotu. Dlatego postanowiłam dowiedzieć się co jest takiego trudnego w tym przedmiocie. Dlaczego to akurat matematyka jest najtrudniejsza w przekonaniu tak wielu osób?

z matematyki