Cennik

Strona główna

Wolne terminy

Zapisy

AKMARS sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, wpisana w KRS pod numerem 0000923703 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, REGON 520021420, NIP 5342643560.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Kursy, czyli lekcje grupowe (3-4 osoby w grupie) trwają

-> 50 minut lub

-> 80 minut
i odbywają się raz w tygodniu.

Szczegóły dotyczące kursu ósmoklasisty tutaj.

Szczegóły dotyczące kursu maturalnego (PP) tutaj.

Szczegóły dotyczące kursu maturalnego (PR) tutaj.

Lekcje indywidualne, czyli korepetycje z matematyki mogą trwać 50, 80 lub 110 minut.

Zapraszam serdecznie na:

🧮 lekcje indywidualne

🧮 kursy

Oferta indywidualna dla...

Uczennicy

Ucznia

Rodzica lub Opiekuna

z matematyki